Vorming

Vanuit haar expertise biedt Inter heel wat vormingen aan. Enkele onderwerpen hiervan zijn:

  • Werking Inter
  • Omgaan met personen met een handicap
  • Hef- en tiltechnieken
  • Verzorgingstechnieken
  • Transfertechnieken
  • Aandachtsstewards voor sportevenementen
  • ...

Vorming op maat is mogelijk.

Inter is dus de ideale partner om vorming te voorzien voor jouw instelling/vzw/bedrijf... Je kan een vorming aanvragen, of je eigen ideeën met ons bespreken door te mailen naar