Inter.events-label

Wat is het Inter.events-label?

Ook personen met een beperking willen deelnemen aan evenementen maar zij botsen vaak op praktische ongemakken. Denk maar aan drempels en trappen, een onduidelijke signalisatie, nood aan assistentie…

Het Inter.events-label is bedoeld voor organisatoren die daar iets aan willen doen. Wanneer jouw evenement beantwoordt aan zes toegankelijkheidsvoorwaarden kom je in aanmerking voor het Inter.events-label.

Wil jij als organisator zo’n label? Dien een aanvraag in en we bekijken met jou of je voldoet aan de voorwaarden. Als dat niet zo is, maken we graag met jou de nodige afspraken over hoe je hiervoor met ons kan samenwerken.

Een aanvraag doe je minstens 6 weken voor de start van je evenement.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om een Inter.events-label te bekomen?

  • Zorg voor duidelijke en vlot bereikbare informatie over de toegankelijkheidsinspanningen.
  • Voorzie ook een telefoonnummer of mailadres voor het evenement en een infopunt tijdens het evenement waar personen met een berperking terecht kunnen met hun vragen.
  • Voorzie een voorbehouden parking voor mensen met een beperking dichtbij de ingang van het evenement en een parking in de onmiddellijke omgeving van de camping, als die er is.
  • Zorg ervoor dat alle publiekslocaties op het evenement bereikbaar zijn voor alle bezoekers. Als dat niet mogelijk is, dan informeer je de bezoekers hierover.
  • Voorzie een rolstoelpodium of voorbehouden zone om de zichtbaarheid te garanderen voor personen met een beperking. 
  • Zorg voor toegankelijk sanitair voor personen met een beperking.Laat assistentiehonden toe die als dusdanig herkenbaar zijn (jasje, beugel of speciale riem).

Zorg steeds voor een logische implementatie van de faciliteiten. Voorzie bijvoorbeeld niet enkel een toegankelijk toilet, maar zorg er ook voor dat dit toilet vlot bereikbaar en duidelijk gesignaleerd is.

Wens je meer info?

Mail naar